Η ψυχική μας ισορροπία στις μέρες της καραντίνας.

Το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:30 σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το Webinar με θέμα: Η ψυχική μας ισορροπία στις μέρες της καραντίνας.Για να παρακολουθήσετε το WEBINAR ακολουθήστε το σύνδεσμο > https://bit.ly/3sgLu9C


Με τον Ζαρώτη Ιωάννη - Ψυχολόγο

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Παραθέτω κομμάτι της έρευνας μου στο M. Sc. της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας με θέμα «Εμπειρίες σχεσιακού βάθους και η σχέση τους με την πνευματικότητα από την πλευρά των προσωποκεντρικών θεραπευτώ