Ο ρόλος του μεταβολισμού στη διαχείριση της ενέργειας και στη ρύθμιση βάρους

Updated: Dec 19, 2020

Το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το Webinar με θέμα: Ο ρόλος του μεταβολισμού στη διαχείριση της ενέργειας και στη ρύθμιση βάρους.Για να παρακολουθήσετε το WEBINAR ακολουθήστε το σύνδεσμο > https://bit.ly/3gQArP0

Με τον Λύτρα Αριστείδη

Ενδοκρινολόγος

169 views0 comments

Recent Posts

See All

Παραθέτω κομμάτι της έρευνας μου στο M. Sc. της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας με θέμα «Εμπειρίες σχεσιακού βάθους και η σχέση τους με την πνευματικότητα από την πλευρά των προσωποκεντρικών θεραπευτώ