Πνευματικότητα και ψυχική ισορροπία Πόσο επηρεάζει τη ζωή μας ;

Παραθέτω κομμάτι της έρευνας μου στο M. Sc. της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας με θέμα «Εμπειρίες σχεσιακού βάθους και η σχέση τους με την πνευματικότητα από την πλευρά των προσωποκεντρικών θεραπευτών», καθώς στην ομιλία μου αναφέρθηκα στην πνευματικότητα και την αυτογνωσία ορίζοντας την ποιότητα του σχετίζεσθε με τον εαυτό και τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης στην υγεία ,διανοητική σωματική και πνευματική , του ανθρώπου.


Τα αποτελέσματα ερευνών για το σχεσιακό βάθος μας έχουν αποκαλύψει ότι συνιστά σημαντική πτυχή της θεραπευτικής σχέσης (Mearns & Cooper, 2005). Έρευνες και μελέτες για το ρόλο της πνευματικότητας και της θρησκευτικής εμπειρίας σύμφωνα με τους Hickson, Haysley & Wage (2011) ανθούν στις μέρες μας, υποστηρίζοντας την ωφελιμότητά τους τόσο στη διανοητική όσο και την ψυχική υγεία, κάτι που επίσης και ο Koenig (2013), ύστερα από προσωπική διαχρονική έρευνα, υποστηρίζει αναδεικνύοντας το ρόλο της πνευματικότητας και τις θετικές επιδράσεις της, ύστερα από παρατηρήσεις σε γκρουπ ασθενών.


Από τεκμηριωμένες έρευνες έχει βρεθεί ότι η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης συνεισφέρει ουσιαστικά στα θετικά αποτελέσματα της θεραπείας (Steering Committee, 2002 in Cooper, 2008). Ενώ αντίστοιχα με πάνω από 100 μελέτες πριν το 2000 ο Koenig (2013) συμπέρανε ότι τα άτομα με τα λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα ήταν αυτά που είχαν υψηλά σκορ στην πνευματική κλίμακα. Ίδιος συσχετισμός βρέθηκε από τον Koenig ανάμεσα στην πνευματικότητα και τις ανωμαλίες άγχους.


Στην προσωποκεντική ψυχοθεραπεία η θεραπευτική σχέση έχει βιβλιογραφικά αποδοθεί ως μια αμοιβαία συνάντηση ανάμεσα σε θεραπευτή και πελάτη και η ποιότητα αυτής της συνάντησης απεδείχθη ότι καθορίζει θετικά τα αποτελέσματα της θεραπείας. Έτσι μέσα στο θεωρητικό προσωποκεντρικό πλαίσιο, βασικός παράγοντας της θεραπείας φαίνεται να είναι το βάθος και η ποιότητα της σχέσης μεταξύ πελάτη και θεραπευτή (Mearns & Cooper, 2005; Schmid & Mearns 1996), καθοριστικά και τα δύο και σχετικά σύμφωνα με τον Tick (1992, in Miller, 2003) με την ποιότητα της πνευματικής επίγνωση του ψυχοθεραπευτή που στην πραγματικότητα είναι υπηρέτης της ψυχής, όρος που αποτελεί και την βάση της πνευματικότητας. Ο Miller (2003) επίσης αποφαίνεται ότι ο θεραπευτής πρέπει να δύναται να εργαστεί πάνω σε πνευματικά θέματα με τους ασθενείς του, ενώ θεωρεί ότι η ψυχολογία και η θρησκεία δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστές αλλά και οι δύο τομείς να προσφέρουν τις δυνατότητές τους και να εργάζονται συλλογικά.


Το προσωπικό μου ενδιαφέρον για αυτή την έρευνα ήταν ότι οι συσχετιστικές στιγμές του σχεσιακού βάθους και της πνευματικότητας θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα νέο πεδίο κατανόησης για τους θεραπευτές προς τις βαθύτερες και πιο άγνωστες περιοχές της ανθρώπινης ύπαρξης και να την συμπεριλάβουν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία χωρίς εμπάθεια.

Ο στόχος στο σχεδιασμό αυτής της έρευνας ήταν να αναδειχθούν οι στιγμές σχεσιακού βάθους ως στιγμές πνευματικότητας και να δοθεί η ευκαιρία για να ακουστούν μαρτυρίες από εμπειρίες διαστολής της συνείδησης, των ιδιαίτερων αυτών στιγμών που χαρακτηρίζονται και ως πνευματικές μαρτυρίες, που είτε παρέμεναν αφανείς εντασσόμενες στη στιγμή ως απροσδιόριστες, είτε αποσιωπήθηκαν ως επίφοβες για την επιστημονική σκέψη.


Η επιλογή της έρευνας σκοπό είχε να προσδώσει αξιοπιστία στις μαρτυρίες της πνευματικότητας που ο θεραπευτής προσεκτικά και με συνείδηση συλλέγει συσχετιζόμενος με τους πελάτες σε στιγμές σχεσιακού βάθους.


Σημασία της έρευνας


Η απάντηση εάν οι στιγμές σχεσιακού βάθους ( στιγμές ουσιαστικού σχετίζεσθε) και πνευματικότητας συσχετίζονται και αλληλοσυνδέονται, όπως και αν η πνευματικότητα επέρχεται ως αποτέλεσμα τέτοιων συναντήσεων βαθύτερης επικοινωνίας, θα μπορούσε να σταθεί σημαντική και να βοηθήσει τους συμβούλους θεραπευτές. Η τεκμηρίωση της συσχέτισης θα μπορούσε να βελτιώσει το ρόλο του θεραπευτή, ώστε να ενστερνιστεί και να ανοιχτεί σε διαστάσεις πραγματικότητας του πελάτη, αλλά και του εαυτού του, όντας υποψιασμένος για την άγνωστη, απεριόριστη σφαίρα της ύπαρξης , την πνευματική πραγματικότητα και τις εμπειρίες που εμπερικλείει, όταν αναδυθεί στη συνείδηση.


Αυτή η κατανόηση που είναι και το ζητούμενο της έρευνας, είναι χρήσιμη και αποσκοπεί στην ετοιμότητα των θεραπευτών να αντεπεξέλθουν με γνώση στα όποια βιώματα αναδυθούν στην επιφάνεια της συνείδησης, όντας έτοιμοι να συνεργαστούν και να συμμετέχουν στην εμπειρία του πελάτη, πρόθυμοι να επεξεργαστούν μαζί του όποιο συμβάν η συναίσθημα προκύψει ερχόμενο έξω από την κοινή αντίληψη της πραγματικότητας.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Η Βιολέττα Παυλέα είναι ψυχοθεραπεύτρια -σύμβουλος προσωποκεντρικής προσέγγισης και συγγραφέας βιβλίων εσωτερικής ψυχολογίας και συνειδητότητας.

Απέκτησε πτυχίο Bachelor ψυχολογίας από το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών (The Athens College of Arts). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Institution for Counseling & Psychological Studies (ICPS) και απέκτησε με διάκριση τον τίτλο M. Sc. στην Προσωποκεντρική -Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία από το University of Strathclyde, UK. Επίσης είναι κάτοχος του European certificate of psychotherapy (ECP).

Έχει πολυετή συγγραφική δραστηριότητα φιλοσοφικού και ψυχολογικού περιεχομένου και έχει υπάρξει εισηγήτρια διαλέξεων αντίστοιχων θεμάτων.

Κεντρικό αντικείμενο της εργασίας της αποτελεί πάντα η μελέτη της ψυχής, καθώς και η ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωσή της. Έχοντας ασχοληθεί επί σειρά ετών με την σκέψη του Γιουνγκ , εργάστηκε ως σύμβουλος ομάδων προσωπικής ανάπτυξης ενώ σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος -ψυχοθεραπεύτρια της προσωποκεντρικής προσέγγισης.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Οι ανθυγιεινές δίαιτες είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου τόσο για καρδιαγγειακές ασθένειες, όσο και για την παχυσαρκία. Ταυτόχρονα, είναι γνωστή η σχέση της ποιότητας και διάρκειας